INTELEKTINĖ PRAKTINIO MOKYMO INFORMACINĖ SISTEMA

Intelektinio mokymo sistema

catg_01

Skaityti apie sistemas
Žinių patikra

Biometrinės technologijos

catg_03

Skaityti
EU
Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-050 „Statybos ir nekilnojamojo turto specialistų imitacinio mokymo centro įkūrimas“
Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas.