Statybos darbai

 

Projektavimo darbai: sklypo sutvarkymo (sklypo planas), architektūros, konstrukcijų, gamybos (paslaugų) technologijos, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos (iki 1 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio (iki 1,6 Mpa slėgio), elektrotechnikos (10kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, aplinkos apsaugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė. Bendrieji statybų darbai: Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, medžio, mūro) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, šilumos gamyba (iki 1 MW galios) ir tiekimas, pastatų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; elektrotechnikos darbai (iki 1000 V įtampos), nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), automatizavimas, apsauginė ir gaisrinė signalizacija; tvarkomieji statybos darbai; mažaaukščio būsto, viešosios paskirties, gamybinių ir žemės ūkio statinių bendruosius statybų darbai; nekilnojamų kultūros vertybių restauravimo darbai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų statiniai; inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; sąvartynai; kultūros paveldo statiniai; įrenginių paleidimas ir derinimas; genrangos, subrangos darbų planavimo, organizavimo, valdymo, koordinavimo ir kontroliavimo paslaugos; statybos metu naudojamų medžiagų ir įrenginių kokybės, nurodytos dokumentuose, tikrinimas, pagal statinio projekto technines specifikacijas; statinio garantinių įsipareigojimų vykdymo kontrolė pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų, susijusių teisės aktų reikalavimus; taip pat teikiame konsultacijas organizuojant visų statinio dalių ir sistemų techninę priežiūrą, adminstruojant statinį eksploatacijos laikotarpiu; teikiame garantinę ir pogarantinę priežiūrą. Genrangos paslaugos: užsakovų atstovavimas susitikimuose su rangovais, architektais, valstybinėmis institucijomis; vykdoma kokybės kontrolė, rangos darbų grafikų sudarymas, terminų, kiekių kontrolė; organizuojami statybos rangos darbų pirkimo konkursai, derybos, techninio projekto rengimas; koordinuojami techninio projekto rengėjai; rengiamos statybos rangos darbų sutartys, kontroliuojamas sutarties sąlygų laikymasis; atliekamas pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas, teikiamos pridavimo tinkamu eksplotuoti konsultacijos, statomų, pastatytų statinių statybos darbų kokybės įvertinimas; sudaromas ir kontroliuojamas statybų objekto biudžetas, vedama finansinė objekto apskaita; kosultuojama statybos aikštelės parengimo statybai ir aprūpinimo energetiniais resursais klausimais.