Kaip projektas prisideda prie ES teisės aktų įgyvendinimo?

Projektas turi atitikti ES įstatymus.