Ar pasiūlytas sprendimas yra geras palyginti jį su alternatyviais tos pačios problemos sprendimais?

 Pasirinktą sprendimą, metodiką ir (arba) technologiją reikia palyginti su alternatyviais problemos sprendimo būdais