Ar tinkamas gebėjimų formavimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra?

Reikia atsižvelgti į įvairioms projektų rūšims būtiną institucinį pajėgumą ir galimą poreikį ugdyti žmogiškųjų išteklių kompetenciją. Ar į projektą įtraukta pakankamai būtinų elementų, susijusių su gebėjimų formavimu, esamų darbuotojų mokymais ir pan.