Ar valdoma vadybinė rizika?

Vadybos rizikos tikimybė ir poveikis yra maži. Per visą paslaugų teikimo laikotarpį pareiškėjas sukūrė reikiamą organizacinę struktūrą. Sėkmingam projekto įgyvendinimui reikiamos patirties ir profesinių įgūdžių yra.