Ar valdoma teisinė rizika?

Teisinė rizika gali būti susijusi negautais privalomais leidimais, teisiniais ginčais, pasikeitusiais įstatymais ir pan.