Ar projekto biudžete pateiktos proporcingos sąnaudos pagal realias kainas?

Biudžetas yra realistiškas ir atitinka projekto veiklos rūšis, be to, jame pateiktos proporcingos sąnaudos pagal realias kainas.