Ar pareiškėjas turi saugų papildomo finansavimo šaltinį?

Reikia įvertinti, kokia tikimybė, kad papildomo finansavimo šaltinis (-iai) vykdant projektąreikiamą finansavimą teiks pagal grafiką.