Ar išnaudotas finansavimo potencialas baigus projektą?

Biudžete pateikiamos proporcingos sąnaudos pagal realias kainas. Projektas yra taupus.