Ar visos projekto finansinės paskatos yra darnios?

Savivaldybė bus pagrindinis organas, atsakingas už projekto rezultatų palaikymą ir tęstinumą, todėl baigus projektą baigimo bus pilnai išnaudotas finansavimo potencialas.