Ar projektas leis visuomenei geriau suprasti darną?

Projektas nenumato jokios veiklos, kuri gali kokiu nors būdu kelti pavojų ekologiniam stabilumui arba neigiamai paveikti aplinką.