Ar projektas teigiamai paveiks darnią piliečių elgseną?

Projektas įgyvendinamas darnios plėtros principais, o tai plėtos piliečių supratimą apie darnią plėtrą.