Ar projekte atsižvelgiama į specifinius lyčių poreikius ir ar nagrinėjamos konkrečios su lytimi susijusios sąlygos?

Lyčių lygybės principų buvo ir bus paisoma visą projekto ciklą: planavimo, įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo etapuose.