Ar visuomenei projektas suteiks daugiau informacijos ir ar tai padidins skaidrumą?

Atskaitomybę ir skaidrumą užtikrins kelios informavimo ir viešumo priemonės: visuomenės nariai informacijos apie projektą ras tinklalapyje, valymo kampanijos metu, iš straipsnių spaudoje, iš skelbimo lentos ir atminimo lentos.