Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?

Kuriant projektą,į žmonių poreikius atsižvelgtaanalizuojant tikslinių grupių situaciją, susirinkimų metu ir diskusijose su žmonėmis.