Ar projektas sprendžia atskaitomybės tiems, kuriuos projektas paveiks, problemą?

Prie darniosios plėtros socialinio aspekto projektas prisideda nuo dabartinių poreikių dėmesį perkeldamas prie ateities kartų.