Kaip padėties raida ir geri darbiniai santykiai tarp partnerių veiks projekto įgyvendinimą?

Reikia įvertinti ryšius tarp partnerių ir jų kokybę, idant būtų užtikrintas sėkmingas projekto įgyvendinimas.