Projekto vykdymo laikas

Projektui įgyvendinti skirtas laikas privalo būti išnaudojamas kuo racionaliau.