Gyvenamasis rajonas

Miesto gyvenamasis rajonas ir jo prestižas turi labai didelę įtaką būsto kainoms. Svarbią reikšmę rajono būsto vertei turi jo plėtros perspektyvos, svarbi rajono ir aplinkinių rajonų specifika. Vis didesnę svarbą įgyja kaimynystės veiksnys: rajonai su išplėtota infrastruktūra (darbas, transportas, socialinės ir buitinės paslaugos), palyginti su prastesnės infrastruktūros rajonais, turi nemažai pranašumų. Žmonės pageidauja, kad aplinka atitiktų ir pabrėžtų jų socialinį statusą. Kaina, priklausomai nuo rajono prestižo, gali skirtis apie 25 proc. (Raslanas 2004).