Darbuotojų skaičiaus statybos sektoriuje pokytis (%), palyginus su praėjusiais metais

ES šalyse darbo vietų skaičius statybos šakoje sudaro apie 6–13 proc. visų darbo vietų. Užstatytos aplinkos dalies darbo vietų skaičius yra dvigubai didesnis. 2000 m. Kanados statyboje dirbo 900 000 darbuotojų. Projektavimo ir inžinerijos srityje dirbo 180 000, statybos medžiagų ir gaminių bei statybos mašinų ir įrangos sektoriuje – 275 000, o statinių ir infrastruktūros priežiūros ir ūkio valdymo srityje – 400 000 žmonių. Prie jų reikėtų pridėti darbuotojus, savo jėgomis atliekančius statybos, statinių priežiūros ir pastatų ūkio valdymo darbus, kurie sudaro apie trečdalį visų statybos ir nekilnojamojo turto šakoje atliekamų darbų.

Reikia pamėginti sumažinti kiekvieno bedarbio nedarbingumo laiką (investuoti į naujas darbo vietas, taikyti dalinį darbą – t.y. dirbti kelias dienas per savaitę). Kuo ilgiau potencialus darbuotojas lieka be darbo, tuo daugiau svarbių rinkai įgūdžių jis praranda, blogėja psichologinė bedarbio ir jo šeimos narių būklė.