Teisinė aplinka

Norint pagreitinti statybos projektų įgyvendinimą reikia sudaryti teisines sąlygas greičiau vykdyti viešuosius pirkimus.

Teisės aktai padeda racionalizuoti žmonių elgesį ir plėtros procesuose dalyvaujančių organizacijų veiklą, atsižvelgiant į esamą ekonominę ir politinę situaciją.Priimant įstatymus reiktų atsižvelgti ir į psichologinį įstatymų poveikį žmonių bei organizacijų veiklai. „Euro­ba­ro­me­tro“ tyrimai rodo, kad, krizei gilėjant, dauguma Lietuvos gyventojų niūriau žiūri į ateitį, mažina vartojimo mastą ir taip dar labiau gilina krizę. Siekiant sumažinti psichologinę įtampą visuomenėje, praeityje dažnai naudota „Napoleono pašalpa“, kai bedarbiai kasdavo griovius, o vėliau juos vėl užkasdavo, taip juos aprūpinant darbu ir uždarbiu. Šiuo metu tokios priemonės daugiausia siejamos su miesto aplinkos tvarkymu. Šioje srityje galėtų būti daugiau kūrybingumo, galbūt būtų galima atlikti ir nesudėtingus laiptinių remonto, sandarinimo darbus ir pan.