Draudimo įmoka per 1 metus

Draudimo įmoka - draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka draudikui už draudimo apsaugą.