Įmonės patikimumas

Tai įmonių patikimumo informacija:

 • Registracinė informacija apie įmonę;

 • Įmonės duomenų pasikeitimai;

 • Informacija apie įmonės nemokumą, bankrotą, likvidavimą;

 • Įmonės vadovai;

 • Informacija apie įmonės skolas;

 • Informacija apie iš varžytinių parduodamą įmonės turtą;

 • Informacija apie įmonei priklausančias transporto priemones;

 • Įmonės darbuotojų skaičius;

 • Įmonės įstatinis kapitalas;

 • Informacija apie įmonės pajamas;

 • Įmonės pajamų analizė (vertinant su kitomis panašia veikla užsiimančiomis įmonėmis);

 • Informacija apie įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą bei jo statusą.