Draudimo trukmė

Kriterijumi nusakoma laikotarpis, kuriam apdraudžiamas nekilnojamasis turtas. Suėjus šiam laikotarpiui, jis gali būti pratęsiamas.