Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius.Šis kiekybinis kriterijus vertinamas atskirai vienetais, su prielaida, kad daugiau darbuotojų turinti įmonė sugebės kokybiškiau, greičiau iki termino pabaigos įvykdyti darbą.