Įmonės veiklos trukmė

Įmonės veiklos trukmė.Kiekybinis vertinimo kriterijus, siejamas su tuo, kad ilgiau savo veiklą tęsianti bendrovė turi sukaupusi didesnį darbų pavyzdžių, įgijusi daugiau patirties.