Išduotų statybos leidimų pokytis (%), palyginus su praėjusiais metais