Civilinės inžinerijos darbų pokytis (%), palyginus su praėjusiais metais