Darbuotojų skaičiaus statybos sektoriuje pokytis (%), palyginus su praėjusiais metais