Poveikis sveikatai

Skirtingas maistas gali teigiamai arba neigiamai įtakoti žmogaus sveikatos būklę. Šis kriterijus irgi vertinamas balais: 1-labai nesveika, 2-nesveika, 3-nedaro žalos, 4-sveika, 5-labai sveika.