Kaina

Sumos dydis, už kurį yra perleidžiamos nuosavybės teisės į tam tikrą žemės sklypą.