Verslo centrų skaičius

Tai verslo paskirties (ar panašaus pobūdžio pastatų), esančių planuojamo įkurti prekybos centro traukos zonoje, skaičius.