Mokymo įstaigų skaičius

Institucijų, kuriose vykdoma mokslinė, švietėjiška ir kita panašaus pobūdžio veikla, ir kurios yra planuojamo įkurti prekybos centro traukos zonoje, skaičius.