Pagrindinių kelių skaičius

Kelių, kurie eina pro planuojamo įkurti prekybos centro vietą, skaičius.