Užstatymo plotas

Pastato antžeminės dalies ploto santykis su visu sklypo plotu, išreiškiamas procentais (priemiesčiuose dažniausiai įrengiami 1 aukšto pastatai su 25% užstatymo plotu, miestuose – net iki 100%).