Žmonių skaičius rajone

Žmonių, esančių planuojamo įkurti prekybos centro traukos zonoje, skaičius.