Žmonių amžiaus grupė rajone

Žmonių būdingiausių pagal tam tikrą amžiaus grupę skaičius tame rajone.

1- >60; 2- 40-60; 3- 20-40; 4- 25-55