Žmonių srautai

Žmonių, praeinančių pro planuojamo įkurti prekybos centro sklypą, skaičius per valandą.