Žmonių prieaugis

Žmonių, gyvenančių traukos zonoje, padidėjimas ar sumažėjimas.