Naujų verslo centrų skaičius per metus

Tai naujų verslo paskirties (ar panašaus pobūdžio) pastatų, esančių planuojamo įkurti prekybos centro traukos zonoje, skaičius per metus.