Rinkos dalis

Kriterijus parodo nagrinėjamų produktų užimamą rinkos dalį pasaulyje. Šiame stulpelyje pateikiama Lietuvos eksporto procentinė dalis visų duomenis pateikiančių šalių importe.