Vnt. vertė

Kriterijus pateikia nagrinėjamų produktų vieneto vertę. Santykinė vidutinė vieneto vertė tarnauja kaip produktų pozicionavimo indikatorius. Vertės aukščiau (žemiau) 1 daro prielaidą, kad produktai yra pozicionuoti rinkos segmente, charakterizuojamame pagal kokybę ir kainas, kaip esančiame aukščiau (žemiau) pasaulinio vidurkio. Santykinės vieneto vertės apskaičiuotos kaip analizuojamo produkto šalies eksporto vidutinė vieneto vertė, padalinta iš pasaulinio importo vidutinės vieneto vertės. Vieneto vertės ne visuomet yra patikimos (ypač, kai eksporto vertės labai mažos), kadangi jos grindžiamos kiekybiniais įvairių šalių prekybos duomenimis. Juo labiau heterogeniniams produktų punktams, kaip “Kitur nenurodyti žaislai” (kodas 950390), vienetų verčių skirtumai atspindi labiau produktų, o ne kokybės ar kainos skirtumus.