Nr.

 Kriterijus parodo šalių, kurios importavo iš Lietuvos nagrinėjamą produktą, skaičių.