Mokestinės lengvatos ūkio subjektams

Smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti vyriausybė yra numačiusi mokestines lengvatas, atidedant mokestinius įsipareigojimus ar atleidžiant nuo delspinigių mokėjimo.