Pasaulinis konkurencingumo indeksas

Pasaulio konkurencingumo indeksas kiekvienos šalies konkurencingumą vertina pagal dvylika veiksnių. Šis kriterijus nusako verslo ir konkurencijos aplinką: kuo aukštesnę vietą užima valstybė, tuo palankesnės joje verslo galimybės.