Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Užsakovas nori pigaus, bet kokybiško rezultato, o darbuotojas – teisingo atlygio.