Teritorijų planavimo išbaigtumas

Restauravimo projektas apima ir teritorijos prie Vilos atkūrimą. Projektuojant ir įgyvendinant projektą privalu remtis teritorijų planavimo sprendiniais. Todėl svarbus jų išbaigtumas.