Socialinės rūpybos infrastruktūra

Tolydus socialinių paslaugų infrastruktūros objektų išdėstymas ir aktyvi jų veikla suteikia visuomenei galimybę sumažinti socialinę įtampą.