Saugumo jausmas

Šis jausmas gali sietis su fiziniu, emociniu, ekonominiu saugumu ir pan. Jis svarbus ir individui, ir visuomenei. Saugiai besijauńćiantis darbuotojas gali visiškai atsiduoti darbui.